MATEŘSKÁ ŠKOLA BRŇANY
Oficiální webové stránky

AKTUALITY:

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2019

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brňany, okres Litoměřice, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

2019/4          Přijímá se od 1. 9. 2019
2019/8          Přijímá se od 1. 9. 2019
2019/6          Přijímá se od 1. 9. 2019
2019/5          Přijímá se od 1. 9. 2019
2019/9          Přijímá se od 1. 9. 2019

Vyvěšeno dne: 7. 6. 2019


Uzávěr MŠ v době letních prázdnin

bude po dohodě se zřizovatelem

od 1. 7. do 16. 8. 2019


Zahájení nového školního roku 2019/2020 

pondělí 2. 9. 2019


Stanovení úplaty za předškolní vzdělání dítěte v mateřské škole v době škol. prázdnin

Ředitelka MŠ Brňany stanovila úplatu (tzv. školné) v době prázdnin dle školního řádu takto: 

Srpen: 10 dnů: poměrná část 150 Kč za 1 - 10 denní docházku v měsíci srpnu