O nás

Jsme jednotřídní mateřská škola rodinného typu, která sídlí v přízemí bývalé základní školy v Brňanech. 

Kapacita MŠ je 24 dětí ve věku od 2 do 7 let. 

Provoz mateřské školy je celodenní, od 6 do 16 hodin.


Naše mateřská škola byla otevřena již v roce 1950. V letech 2003 - 2006 byla součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Brňany.
Po zrušení školy se dne 12. 10. 2006 stala samostatným právním subjektem s názvem Mateřská škola Brňany, okres Litoměřice - příspěvková organizace.

Obec Brňany je vesnice, máme tedy velmi blízko k přírodě a zajišťujeme kulturní a společenskou funkci v obci. 
Budova je starobylá, zděná, postavená téměř před 100lety, společná pro nás i Obecní úřad.

Mateřská škola Brňany je jednotřídní, využíváme přízemí budovy, kde se nachází herna, ložnice, jídelna - výdejna, umývárna, WC a šatna. 
Kuchyně v MŠ není, jídlo se dováží z ŠJ Bohušovice nad Ohří. K mateřské škole patří rozlehlá školní zahrada se vzrostlými stromy, která je vybavena pískovištěm, průlezkami, houpačkami a  velkým altánem. V MŠ provádíme také logopedickou péči.

Od roku 2007 je MŠ postupně rekonstruována, byly barevně vymalovány všechny prostory a z bývalé tělocvičny ZŠ byla zřízena nová jídelna - výdejna, která nyní vyhovuje všem hygienickým i estetickým nárokům. Dle nejnovějších norem byla zmodernizována umývárna a wc. V roce 2018 proběhla  úprava školní zahrady z dotací MMR ČR.

Mateřskou školu navštěvují děti nejen z obce Brňany, ale i z okolních obcí a měst - Brozany n.O., Keblice, Terezín, Bohušovice n.O., atd.

V roce 2023 byla upravena stávající ložnice na učebnu s interaktivní tabuli, která byla pořízena ze sponzorských darů.

ŠKOLNÍ KRONIKA


Mateřská škola Brňany byla otevřena v roce 1950. V tomto roce byla také založena kronika, s každoročními písemnými záznamy a fotografiemi.  V případě zájmu k nahlédnutí v MŠ.

Od školního roku 2005/2006 i elektronická verze (odkaz níže).

NÁŠ TÝM

Bc. Hana Lepičová

Ředitelka 

Pavla Gabrielová

Učitelka 

Eliška Jonášová

Asistent pedagoga, chůva

Pavlína Lepičová

Školnice, výdej stravy

Jaroslava Paulová

Logoped. asistentka, učitelka