O nás

Jsme jednotřídní mateřská škola rodinného typu, která sídlí v přízemí bývalé základní školy v Brňanech. 

Kapacita MŠ je 28 dětí ve věku od 2 do 7 let. 

Provoz mateřské školy je celodenní, od 6 do 16 hodin.


Naše mateřská škola byla otevřena již v roce 1950. V letech 2003 - 2006 byla součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Brňany.
Po zrušení školy se dne 12. 10. 2006 stala samostatným právním subjektem s názvem Mateřská škola Brňany, okres Litoměřice - příspěvková organizace.

Obec Brňany je vesnice, máme tedy velmi blízko k přírodě a zajišťujeme kulturní a společenskou funkci v obci. 
Budova je starobylá, zděná, postavená téměř před 100lety, společná pro nás i Obecní úřad.

Mateřská škola Brňany je jednotřídní, využíváme přízemí budovy, kde se nachází herna, ložnice, jídelna - výdejna, umývárna, WC a šatna. 
Kuchyně v MŠ není, jídlo se dováží z ŠJ Bohušovice nad Ohří. K mateřské škole patří rozlehlá školní zahrada se vzrostlými stromy, která je vybavena pískovištěm, průlezkami, houpačkami a  velkým altánem. V MŠ provádíme také logopedickou péči.

Od roku 2007 je MŠ postupně rekonstruována, byly barevně vymalovány všechny prostory a z bývalé tělocvičny ZŠ byla zřízena nová jídelna - výdejna, která nyní vyhovuje všem hygienickým i estetickým nárokům. Dle nejnovějších norem byla zmodernizována umývárna a wc. V roce 2018 probíhá  úprava školní zahrady z dotací MMR ČR.

Mateřskou školu navštěvují děti nejen z obce Brňany, ale i z okolních obcí a měst - Brozany n.O., Keblice, Terezín, Bohušovice n.O., atd.

ŠKOLNÍ KRONIKA


Mateřská škola Brňany byla otevřena v roce 1950. V tomto roce byla také založena kronika, s každoročními písemnými záznamy a fotografiemi.  V případě zájmu k nahlédnutí v MŠ.

Od školního roku 2005/2006 i elektronická verze (kliknutím na obrázek).  

NÁŠ TÝM

Bc. Hana Lepičová

Ředitelka

Martina Stuchlá

Učitelka (t.č. MD)

Jaroslava Paulová

Logopedická asistentka, učitelka

Eliška Jonášová

Asistent pedagoga, školnice

Hana Grunclová

Pracovnice školní jídelny - výdejny